Burdur_Seker_Fabrikasi

Şeker pancarında alımlar sona erdi

Şeker Fabrikası’nın 2013-2014 yılı 59.ncu pancar alım kampanyası sona erdi. 24 Eylül 2013 tarihinde başlayan ve 120 gün süren kampanya döneminde 591 bin ton pancar işlenerek 86 bin 836 ton şeker elde edildi. Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Abdülkadir Gülsün yaptığı açıklamada “Fabrikamızda 591 bin 300 ton pancar işlenerek ; 86 bin 836 ton şeker, 24 bin 815 ton melas, 209 bin 675 ton yaş küspe, 209 bin 675 ton yaş posa üretildi. Teslim ettiği pancara karşılık % 20”si oranında 122 bin ton yaş posa çiftçiye ücretsiz dağıtıldı. Çiftçiye dağıtılan toplam yaş küspe miktarı 193 bin 474 ton, 16 bin 201 tonu ise çiftçi ve besicilerimize satılmıştır.” Dedi. Çiftçiden satın alınan ürün bedelinin toplam 96 Milyon 735.000 TL civarında olduğunu aktaran Gülsün “Bu ürün bedelinin % 50’si çiftçiye ayni ve nakdi avans olarak 2013 yılı içinde ekim döneminden başlayarak bu güne kadar ödenmiştir.Fabrikamızca bu güne kadar ödenen ayni ve nakdi avanslar toplamı 36 Milyon 841 bin TL dir” ifadelerini kullandı. Yıllar itibariyle ödenecek bedele esas pancar miktarları, dekara verim ve Fabrikada işlenen pancar miktarlarına bakıldığında 2010 – 2014 yılları arasında işlenen ve tesellüm edilen pancar miktarları ile dekara verim son 10 yılın en yüksek ortalaması olduğunu kaydeden Gülsün 2013 – 2014 sezonunda iş programı ile hedeflenen değerlerin % 100 gerçekleştirildiğini aktardı. Gülsün Burdur Şeker Fabrikası’nın 2013 yılı içerisinde 73 Milyon 612 bin Kg Şeker satışı gerçekleştirildiğini 2013 yılı içerisinde tahakkuk eden ve muhtasar beyanname ile ödenen vergiler tutarı 5 Milyon 593 bin 436,- TL. SSK prim ve tazminatları tutarı ise 6 Milyon 782 bin 030,-TL.dir”” dedi. Gülsün 2014 – 2015 sezonu için Burdur Şeker Fabrikası’na 600 bin ton kota tahsis edildiğini ve çiftçilerden taahhüt alımına başlandığını kaydetti.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *