kurban.20141003121932

Kurban Kesim Ücretleri Belli Oldu

Kurban Hizmetleri Komisyonu 08/09/2015 tarihinde Salı günü saat 10:00’da Vali Yardımcısı İsmail KAYA’nın Başkanlığında toplanarak, 24 Eylül 2015 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında yapılacak hizmetlere yönelik aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

1. Daha önceki yıllarda Komisyonca Kurban kesim yeri olarak tespit edilen; Atatürk Mahallesi Burkent Mevkii Açık Pazar yerinin, Uzay Çatı Pazar yerinin altındaki önceden geçici Pazar yeri olarak kullanılan yer ve Toki Evleri ile Depremevleri arasındaki açık alanın hazırlanmasına, tespit edilen bu yerlerin şartlarının daha iyi duruma getirilmesi yönünde Belediye tarafından çalışma yapılmasına, ayrıca Güçbirliği (Eski Et Balık Kurumu) Tesislerinde, Yıl-Maz Et Tesislerinde, kurban kesilmesine, kurban satış yeri olarak da Burdur hayvan pazarının hazırlanmasına, özel olarak kurban satış ve kesim yerleri açmak isteyenlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden izin almasına,

2. Kurban satış ve kesim yerlerinin Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce bayramdan 15 gün önce sağlık ve hijyenik şartlara uygun hale getirilmesine,

3. Kurban atıklarının Belediye tarafından özel ekip ve araçlarla alınmasına, fert, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek surette gömülmesine, kireç ve benzeri maddeler ile dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesine,

4. Merkez İlçede; Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerlerde kesilen büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerinin kurban kesim yerlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce görevlendirilecek elemanlarca toplanmasına, Merkez İlçeye bağlı mahalle ve köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait kulak küpelerinin ise vatandaşlarca, mahalle ve köy muhtarlarına teslim edilerek kayıttan düşülmek üzere muhtarlar tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmesi, konunun halka duyurulmasına,

5. Kurban kesim ücretlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

1. Küçükbaş kesim ücreti : …20.00. TL…….…………..
2. Küçükbaş komple kesim ücreti : …50.00. TL.………………..
3. Büyükbaş kesim ücreti : …50.00. TL.………………..
4. Büyükbaş komple kesim ücreti : ..150.00. TL…………………

6. Kasap ücretlerinin kesim yerlerinde görevli kasaplar tarafından alınması sebebiyle, Belediye tarafından kurban kesimi ücret tablosunun kesim yerlerine asılmasına,

7. Kesim yerlerinin çevre sağlığına uygunluğunun, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce kontrol edilmesine,

8. Kurban Hizmetleri ile ilgili olarak alınan komisyon kararlarının, camilerde verilen Vaaz ve Hutbelerden, Belediye Hoparlöründen ve basın yoluyla halka ve muhtarlara duyurulmasına,

9. Mahalli TV’de Kurban kesimi ile ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan programın yayınlanmasına,

10. Komisyon üyesi her kurumun kurban kesim yerlerinde yeterli eleman, araç ve gereç bulundurmasına,

11.Kurban kesim yerlerinde kasaplar dışında görevlendirilen personelin yevmiyelerinin bağlı oldukları kurumlarca ödenmesine,

12. Alınan komisyon kararının bir suretinin köy ve mahalle muhtarlarına tebliğ edilmesine,

13. Karar, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde, “ İl Kurban Hizmetleri Komisyonu” üyesi kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *